『Gran Tango NATSUKI MIZU Con FEDERICO PEREIRO Cuarteto』
水 夏希さん、高橋 正人さんインタビューを掲載しました。
http://enterminal.jp/2019/02/grantango-natsukimizu1/